Drifttagning

För att få en god funktion och en bra driftekonomi är det viktigt att genomföra en noggrann drifttagning, oavsett om anläggningen är ny- eller ombyggd.

Egenkontroller är bra men inte alltid tillräckliga. Vi jobbar enligt en enkel modell som vi använt i mängd anläggningar på uppdrag av både entreprenörer och beställare.

Kontakt: peter.lundberg@wsabkonsult.se 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Pär Stormo, VD
par.stormo@wsabkonsult.se

Peter Lundberg, Konsultchef
peter.lundberg@wsabkonsult.se